O nás

Naša firma Petr Havlíček bola založená v roku 1987 Petrom Havlíčkom. Po roku 1989, kedy bol umožnený rozvoj súkromného sektora, sa firma začala rozrastať o nových zamestnancov. Výrobné priestory v suteréne rodinného domu už nestačili, a tak sme si v roku 1991 prenajali od miestneho družstva stolársky prevádzku.


V dvoch prevádzkach sa najprv vyrábali výrobky z dreva pre interiéry a exteriéry. Po nejakej dobe sa aj tieto priestory ukázali ako nedostatočné, a preto sme v roku 1993 zakúpili ďalšiu stolársky prevádzku. Hlavnou činnosťou firmy v tejto dobe bola výroba interiérov bánk, hotelov i predajní. Novo sa rozbiehala aj výroba točitých schodísk.


S ohľadom na nárast zákaziek bolo za niekoľko málo rokov opäť nutné hľadať nové priestory. Ideálne také, ktoré by umožnili sceliť existujúce tri prevádzky do jedného. K tomuto účelu firma v roku 1995 zakúpila nevyužitý objekt v areáli poľnohospodárskeho družstva. Počas rekonštrukcie vznikol moderný stolársky prevádzku, ktorý používame dodnes.


V súčasnej dobe má naša firma Havlíček 25 zamestnancov a ako jedna z mála spoločností v odbore sa okrem samotnej výroby zaoberáme aj návrhom a konečnou montážou všetkých našich výrobkov. Zákazník iste ocenia, že nad výrobou máme kontrolu už od samého začiatku, pretože masívny materiál sušíme v dvoch vlastných, pätnástich kubíkových sušiarňach. Na finálnu povrchovú úpravu máme vlastnú lakovňu, kde sme schopní lakovať ako polyuretánovým lakom tak aj vodou riediteľným lakom.


Aktuálny sortiment schodísk siaha od najjednoduchších typov až po masívnej vyrezávané dominanty. V oblasti interiérov je hlavnou náplňou firmy kompletná dodávka originálnych návrhov vrátane vizualizácie a realizácie.


Firma Havlíček je čisto rodinná firma úplne bez zahraničného kapitálu, v ktorej pracujú všetci jej členovia. Hlavným cieľom spoločnosti je neustály vývoj nových technologických postupov, vysoká kvalita výroby, ale hlavne spokojný zákazník.