Obklady stropov

Obklady stropov sa najčastejšie využívajú na ozdobenie obývačiek, jedální a chodieb. Ich členenie a štruktúra je volená podľa tvarov a rozmerov stropov. Obklady možno rozčleniť na kazetové a s navrhnutými tvarovými motívmi korešpondujúcimi s celkovým interiérom. Často sa využíva aj čiastočného lemovanie stropov v kombinácii s efektívnym nepriamym svetelným poosvětlením. Častou požiadavkou zákazník je tiež obklad s rôznymi motívmi pod dominantný lustre.